Coach

Competenties

Op de frontpage van de CLB-rollen (www.clbrollen.be) vind je het volledige competentieprofiel van de CLB-rollen. In dit competentieprofiel wordt in de inleiding meer verteld over de invulling van het concept ‘cliëntnabije’ CLB-medewerker en over de link tussen de CLB-rollen en de resultaatsgebieden.  Daarbij maken we een onderscheid tussen en verduidelijken we het verschil tussen basis- en beroepsspecifieke competenties en geven we een woordje uitleg over het verwerven van competenties.

Na de inleiding kom je bij de competenties van de rol als coach. Daar leggen we onmiddellijk de link met het passende resultaatsgebied. Een resultaatsgebied is iets wat op CLB-niveau dient gerealiseerd te worden. En een CLB kan een resultaatsgebied niet realiseren als één of meerdere rollen niet goed uitgevoerd worden. Daarna krijg je een overzicht van de basis- en beroepsspecifieke competenties die bij de rol als coach horen. Als competenties worden toegepast komt dat in de praktijk tot uiting in kennis (K), attitudes (A) en vaardigheden (V), de KAV’s. Daar krijg je in de tekst voorbeelden van achter de streepjes in de lijst (in oranje). Wat je achter de bolletjes op een volgend niveau kan lezen, zijn acties of taken waarin de coach die aanwendt.

De vragenlijst die hier per rol ter beschikking staat, is gebaseerd om het competentieprofiel dat we per rol opmaakten.

Hieronder vinden jullie het competentieprofiel van de rol als COACH.

Documenten