Professional

Uitleg toolkit

Beschrijving van de competenties die nodig zijn voor de aangeklikte rol. Ze omvatten de basis-, beroepsspecifieke en disciplinespecifieke competenties.

Bestanden met achtergrondteksten met uitleg over de rollen, resultaatsgebieden enz...

Om na te gaan hoe sterk elke competentie ontwikkeld is, zijn er voor elke rol vragenlijsten samengesteld. De scores komen in het persoonlijk profiel terecht.

Nascholingen die de competenties versterken die nodig zijn voor de aangeklikte rol.

De resultaten van de vragenlijsten en eigen notities. De persoonlijke invulling van de rollen en resultaatgebieden.