Teamlid

Vragenlijst

Hieronder vindt u de vragenlijst over de competenties van de teamlid. Er zijn 6 vragen, en bij elke vraag geeft u twee keer een antwoord. De eerste score (huidige situatie) geeft aan in welke mate u deze competentie op dit moment bezit. De tweede score (gewenste situatie) geeft aan waar u binnen afzienbare termijn zou willen staan. De scores lopen van 1 tot 10: hoe hoger het getal dat u ingeeft, hoe sterker u de competentie af verworven hebt / zou willen verwerven.
 
(Praktisch: na elke reeks van 5 of 10 vragen klik je onderaan rechts op 'Volgende' om het vervolg van de vragenlijst in te vullen.)
 
Na het invullen van de laatste vraag klik je rechts onderaan op 'Opslaan'. Daarna worden je resultaten verzonden naar je portfolio.
Als je dan op je 'portfolio' kijkt (knop rechts boven) en je gaat naar 'mijn resultaten' ga je zien dat er een vinkje staat bij de rol als hulpverlener. Dat wil zeggen dat je deze vragenlijst hebt ingevuld. Als je alle vragenlijsten hebt ingevuld, kan je een spin creëren (bij mijn portfolio - resultaten - klikken op creëer spin).
 
HUIDIG GEWENST ITEMS
Ik zie collega's als gelijken.
Ik werk goed samen met collega's.
Ik vind teamwerk noodzakelijk om mijn job te doen.
Ik werk actief mee in het (multidisciplinaire) team.
Ik schakel mij in groepen in binnen het centrum, waar we gericht werken voor bepaalde doelgroepen of aan bepaalde thema's.
*Score invullen tussen 1 en 10